لیست کالاهای قابل خرید همراه قیمت در زمینه: سنسور حرکتی

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 کد 90910TCS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 کد 90910TCA/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 AQUARELLA کد 90910TPE/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 METALLO کد 90910TIA/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TVG/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TJG/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 METALLO کد 90910TOP/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TTS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TDG/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TAA/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TBS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 کد 90910TCG/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 CRYSTAL کد 90910TEP/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 BASE کد 90910TMF/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 کد 90910TCP/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ARBORE کد 90910TMS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TRG/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 AQUARELLA کد 90910TIS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 BASE کد 90910TBR/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 AQUARELLA کد 90910TAL/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 METALLO کد 90910TQS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

کلید هوشمند دیواری پارس شهاب

جزئیات محصول Pars Shahab Wall Smart Key مشخصات ابعاد طول: 9.5، عرض: 8.7، ضخامت: 7.5 سانتی‌متر وزن 130 گرم محدوده […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TPP/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ARBORE کد 90910TJP/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 AQUARELLA کد 90910TPM/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 AQUARELLA کد 90910TDU/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ARBORE کد 90910TFP/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TSS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TUU/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ARBORE کد 90910TNA/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

کلید هوشمند دیواری یوتاب مدل 180-789

معرفی محصول سنسور سقفی فوق یکی از محصولات تولیدی شرکت «یوتاب» (Utab) است. این کلید هوشمند برای قطع و وصل […]

کلید هوشمند دیواری شعاع کد 013

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 5.5 × 8 × 8 سانتی‌متر وزن 85 گرم محدوده ولتاژ کاری 240 ولت حداکثر توان […]

چراغ هوشمند دیواری کد 2355

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 10×27×27 سانتی‌متر وزن 1070 گرم محدوده ولتاژ کاری 220 ولت حداکثر توان پشتیبانی 40 وات

کلید هوشمند دیواری تایم ایران کد im3 روکار

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 10*9*6 سانتی‌متر وزن 200 گرم محدوده ولتاژ کاری 220-240 ولت حداکثر توان پشتیبانی 1200 وات اقلام […]

کلید هوشمند دیواری تایم ایران کد توکار

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 8 × 5 سانتی‌متر وزن 108 گرم محدوده ولتاژ کاری 220-240 ولت حداکثر توان پشتیبانی 1200 […]

کلید هوشمند دیواری فور ام مدل ST02A

معرفی محصول 4M ST02A Wall Smart Key کلید هوشمند فوق یکی از محصولات تولیدی شرکت «فور ام» (4M) است. این […]

کلید هوشمند دیواری شیله مدل SC 12

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 5*6*6 سانتی‌متر وزن 300 گرم محدوده ولتاژ کاری 220 ولت حداکثر توان پشتیبانی 1200 وات اقلام […]

کلید هوشمند دیواری شیله مدل توکار

جزئیات محصول کلید هوشمند دیواری شیله مدل توکار مشخصات ابعاد 8×8 سانتی‌متر وزن 108 گرم محدوده ولتاژ کاری 220-240 ولت […]

کلید هوشمند دیواری مدل CIE

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 12 × 5 سانتی‌متر وزن 300 گرم محدوده ولتاژ کاری 220-240 ولت حداکثر توان پشتیبانی 1200 […]

کلید هوشمند دیواری کلاسیک نور مدل ST09

جزئیات محصول مشخصات ابعاد 5x9x9 سانتی‌متر وزن 140 گرم محدوده ولتاژ کاری 220-240 ولت ولت حداکثر توان پشتیبانی 1200 وات […]

کلید هوشمند دیواری فروزش مدل ST10A

معرفی محصول کلید هوشمند دیواری فروزش مدل ST10A کلید هوشمند فوق یکی از محصولات تولیدی شرکت «استارلوکس» است که تحت عنوان […]

کلید هوشمند دیواری فور ام مدل ST752

معرفی محصول 4M ST752 Wall Smart Key یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده از کلیدهای هوشمند است. این […]

سنسور حرکتی دیواری اف ای سی مدل 15

جزئیات محصول FEC 15 PIR MOTION SENSOR SWITCH مشخصات ابعاد 5*8*10 سانتی‌متر وزن 153 گرم محدوده ولتاژ کاری 200-240 ولت […]

کلید هوشمند دیواری ویسنا مدل توکار

جزئیات محصول Visena Internal Wall Smart Key مشخصات ابعاد 8*8 سانتی‌متر وزن 108 گرم محدوده ولتاژ کاری 220-240 ولت حداکثر […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 METALLO کد 90910TRS/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TMM/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 METALLO کد 90910TOU/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]

سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TEE/21402/90401

معرفی محصول کمپانی پرتغالی ایفاپل، برندی مطرح در زمینه ساخت تجهیزات الکتریکی است. کلیدهای ساخت این شرکت در طرح‌های بسیار […]