لیست کالاهای قابل خرید همراه قیمت در زمینه: حباب لوستر

حباب لوستر مدل NIK60014

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x22 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب خربزه ای عسلی خط دار قطر تنه […]

حباب لوستر طرح گوی مدل Nik3030

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 30x30x30 سانتی متر وزن 500 گرم سایر توضیحات حباب لوستر طرح گوی مخصوص انواع لوستر ها […]

حباب لوستر مدل NIK3001

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 30x30x7 سانتی متر وزن 1000 گرم سایر توضیحات حباب زیر دستگاه لوستر مخصوص لوستر های چینی […]

حباب لوستر طرح ونیزی مدل 1978

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 18x18x12 سانتی متر وزن 500 گرم سایر توضیحات حباب لوستری طرح ونیزی مخصوص انواع لوستر های […]

حباب لوستر مدل NIK3004

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 30x30x8 سانتی متر وزن 1000 گرم سایر توضیحات حباب زیر دستگاه لوستر مخصوص لوستر های چینی […]

حباب لوستر مدل nik600025

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 25x25x25 سانتی متر وزن 500 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد گلدار سفید سایز 25 قطر […]

حباب لوستر طرح گوی مدل NIK600225

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 25x25x25 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد سفید خط دار سایز 25 […]

حباب لوستر مدل nik60011

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 13x13x22 سانتی متر وزن 300 گرم سایر توضیحات حباب خربزه ای شیار دار آبی ناخنی قطر […]

حباب لوستر مدل nik2001

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 30x30x6 سانتی متر وزن 980 گرم سایر توضیحات حباب شاخه لوستر قطر 20 سانتی متر قطر […]

حباب لوستر مدل Nik60012

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x22 سانتی متر وزن 500 گرم سایر توضیحات حباب لوستر خربزه ای سفید گلدار قطر تنه […]

حباب لوستر مدل 6001018

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 18x18x17 سانتی متر وزن 400 گرم

حباب لوستر مدل  NIK6001014

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x14 سانتی متر وزن 200 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد سفید سایز 14 قطر گلویی […]

حباب لوستر مدل NIK60001012

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 22x12x22 سانتی متر وزن 480 گرم سایر توضیحات حباب استوانه ای سفید ساده قطر گلویی سرپیچ […]

حباب لوستر مدل NIK600312

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 22x14x22 سانتی متر وزن 500 گرم سایر توضیحات حباب لوستر خربزه ای عسلی گلدار قطر گلویی […]

حباب لوستر مدل NIK6001012

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 12x12x12 سانتی متر وزن 230 گرم سایر توضیحات حباب لوستر سفید ساده قطر گلویی سرپیچ 4/5 […]

حباب لوستر مدل NIK60015

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x22 سانتی متر وزن 300 گرم سایر توضیحات حباب لوستر خربزه ای سفید خط دار قطر […]

حباب لوستر مدل 600325

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 25x25x25 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد عسلی گلدار سایز 25 قطر […]

حباب لوستر مدل NIK6000014

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x14 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات قطر گلویی سرپیچ 5 سانت حباب لوستر گرد […]

حباب لوستر مدل nik600014

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x14 سانتی متر وزن 200 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد گلدار سفید سایز 14 قطر […]

حباب لوستر مدل NIK600420

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 10x10x20 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب خربزه ای عسلی خط دار 8 ضلعی […]

حباب لوستر مدل 6002118

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 18x18x17 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد عسلی تتو سایز 18 قطر […]

حباب لوستر مدل NIK6001118

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 18x18x18 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد سفید نواری سایز 18 قطر […]

حباب لوستر مدل NIK6002014

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x14 سانتی متر وزن 200 گرم سایر توضیحات قطر گلویی سرپیچ 4.5 سانتی متر حباب لوستر […]

حباب لوستر مدل NIK6002025

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 25x25x25 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات قطر گلویی سرپیچ 4.5 سانتی متر حباب لوستر […]

حباب لوستر مدل Nik6001114

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 14x14x14 سانتی متر وزن 400 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد سفید نواری سایز 14 قطر […]

حباب لوستر مدل nik600018

مشخصات فنی مشخصات ابعاد 18x18x18 سانتی متر وزن 250 گرم سایر توضیحات حباب لوستر گرد گلدار سفید سایز 18 قطر […]