گیره گونیا مدل DP-90

معرفی محصول اتصال قائمه مصیبت های خودش را دارد. در هنگام اتصال دو قطعه به صورت 45 درجه( یا آنطور […]

معرفی محصول
اتصال قائمه مصیبت های خودش را دارد. در هنگام اتصال دو قطعه به صورت 45 درجه( یا آنطور که مصطلح است فارسی) باید مراقب بود دوقطعه از جای درست، کوچکترین تکانی نخورند و در این میان فشار بیش از حد یا فشار نادرست می تواند یک یا هردوی قطعه ها را از تراز خارج کند و با وجود اتصال 90 درجه ی درست، کار از جهت دیگری دچار انحراف گردد. گیره گونیای DP-90 برای حل کردن این مرحله از کار و قبول بخش مهمی از این کار ظریف راهی بازار شده است. مهمترین ویژگی آن در مقایسه با گونیاهای دیگر وجود دو گیره رو این گونیا است که باعث می شود قطعات با عرض های مختف( به طور مثال 20.40 به 20.20) روی آن به صورت درست 90 درجه به هم متصل شوند. حداکثر عرص قطعات از 10 میلی متر بیشتر نباید باشد. ارتفاع فک ها 35 میلیمتر و عرض فک ها 70 میلی متر است. با کمک گیره های این گونیا تا اتمام کار ( میخ یا پیچ کاری و یا چسبکاری در نجاری و خال زدن در جوشکاری) موقعیت قطعه ها به صورت کاملا ثابت خواهد ماند. و همچنین این گیره قابلیت نصب روی میز کار را دارد.

کالا های مرتبط