گیره پیچ دستی اروین مدل 10504945Q

معرفی محصول گیره باند IRWIN QUICK-GRIP Heavy Duty One Handed Bar به طور مساوی 272 کیلو گرم توزیع می کند […]

معرفی محصول
گیره باند IRWIN QUICK-GRIP Heavy Duty One Handed Bar به طور مساوی 272 کیلو گرم توزیع می کند و یکی از برترین نوارهای یک دستی قابل استفاده است.
ایده آل برای برنامه های سنگین از قبیل نصب ، تخریب و چسب زدن خشن.
پای قابل تنظیم که امکان پشتیبانی اضافی را فراهم می کند به گیره اجازه می دهد تا به صورت راست بر روی میز یا سطح کار بنشیند
گرما-اکسید کربن اکساید کربن I-Beam که از فشار اضافه شده با خم و فلکس کمتر برای دوام برتر پشتیبانی می کند
ماشه آزاد یک دستی
فکهای قابل جابجایی جدید قابل جابجایی و لنت های بدون مارک پر از چهره که حتی توزیع نیروی گیره را ارائه می دهند
دکمه تغییر سریع سریع که امکان حذف آسان فک ها را برای نصب لوازم جانبی یا تبدیل به پخش کننده فراهم می کند

کالا های مرتبط