پمپ هیدرولیک فرمان یونی پارت مدل EF7 مناسب برای سمند

معرفی محصول پمپ های هیدرولیک فرمان، به منظور راحتی رانندگان در کنترل و فرمان پذیری خودرو استفاده می شوند. پمپ […]

معرفی محصول
پمپ های هیدرولیک فرمان، به منظور راحتی رانندگان در کنترل و فرمان پذیری خودرو استفاده می شوند.
پمپ های هیدرولیک فرمان یونی پارت، تولید شده تحت به روز ترین استاندارد های جهان و نظارت مهندسان حاذق کشور تولید شده و در خطوط تولید سمند EF7 مورد استفاده قرار می گیرند.

کالا های مرتبط