واتر پمپ آروند کد AR0534 مناسب برای پراید

معرفی محصول پمپ آب یا واترپمپ یکی از قطعات مهم سیستم خنک کاری خودرو می باشد. در موتورهای احتراق داخلی […]

معرفی محصول
پمپ آب یا واترپمپ یکی از قطعات مهم سیستم خنک کاری خودرو می باشد. در موتورهای احتراق داخلی برای گردش آب در مسیرهای تعبیه شده از یک پمپ هیدرولیکی استفاده می شود. رعایت نکات فنی در ساخت واترپمپ حائز اهمیت است. سرعت گردش پروانه، نشتی مجاز، دبی خروجی و فشار تولیدی و استفاده از فیبر و فنر استاندارد از مواردی است که به طور مستقیم به عملکرد صحیح واترپمپ و استانداردهای تعریف شده بستگی دارد. همچنین استفاده از مواد اولیه با کیفیت و واشرهای آب بندی مناسب از دیگر موارد با اهمیت است.

کالا های مرتبط