لوله واتر پمپ یدک چی کد 82121 مناسب برای پراید

معرفی محصول لوله اصلی واتر پمپ طرح جدید مناسب برای پراید که موتور جدید دارند است. این قطعه از جمله […]

معرفی محصول
لوله اصلی واتر پمپ طرح جدید مناسب برای پراید که موتور جدید دارند است. این قطعه از جمله لوازم یدکی حساس و مهم خودرو است. لوله اصلی آب برای چرخش مناسب آب در سر سیلندر و موتور خودرو به کار می رود. این قطعه در چرخش آب یا مایعات خنک کننده خودرو نقش مهمی دارد. این چرخش برای کنترل مناسب دمای مایع خنک کننده بسیار مهم است. لوله اصلی از مس ساخته می شود. جنس مس برای انتقال آب یا مایع خنک کننده مناسب است و همچنین کمترین میزان پوسیدگی و نشتی را دارد. لوله اصلی از یک سمت به واتر پمپ و از سمت دیگر به رادیاتور متصل می شود و در وسط آن نیز مجرایی فرعی وجود دارد که به لوله فرعی آب وصل است. این قطعه در انتقال مناسب و روان آب یا مایعات خنک کننده به سمت واتر پمپ به منظور چرخش دوباره در سیستم خنک کننده موتور، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. جذب کمتر رسوب هنگام چرخیدن آب در مسیر لوله اصلی آب و عدم نشتی لوله بسیار مهم است، زیرا نشتی و ترک باعث آسیب و خسارت به موتور خودرو می شود. لوله اصلی واتر پمپ طرح جدید در خودروهای جدید، قابل استفاده است. برای عملکرد بهتر این قطعه و بالا بردن زمان کارکرد آن، توصیه می شود از مایع خنک کننده مناسب و توصیه شده خودروساز استفاده کنید. بهتر است بعد از تعویض لوله اصلی، میزان آب یا مایع خنک کننده را بررسی و در صورت کمبود و نیاز اضافه کنید. هنگام تعویض این قطعه، از عدم نشتی آن اطمینان حاصل کنید

کالا های مرتبط