فیبر و فنر واتر پمپ مدل Rimi1 مناسب برای پراید بسته 100عددی

معرفی محصول فیبر و فنر واتر پمپ ، قطعه ای است با فنر داخلی که در فاصله بين برينگ ها […]

موجودی این محصول به اتمام رسیده است!

پیشنهاد محصول

معرفی محصول
فیبر و فنر واتر پمپ ، قطعه ای است با فنر داخلی که در فاصله بين برينگ ها و پروانه پمپ قرار ميگيرد و وظيفه آن اين است که از ورود سيال به داخل برينگ ها و شفت جلوگيری ميکند.
آب بند های مکانيکی يکی از مهم ترين قطعه های پمپ می باشند و جزء مهم ترين قطعاته صنعتی هستند که از آن ها برای جلوگيری از نشت مايعات ، گاز ها و ذررات معلق و… به بيرون يا داخل از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد.
سيل های مکانيکی شامل دوسطح صاف هستند که يکی از اين ستون ثابت و روی کاسه پمپ قرار ميگيرد و ديگری متحرک است که بر روی محور گردش پمپ جا ميگيرد.
کارکردسيل ها در شرايط خشک منجربه آسيب ديدگی سطوح آن می شود. فشار محصول پمپ شونده و نيروی موئينگی لايه ی نازکی از مايع را بر روی سطوح سيل ها قرار می دهد که باعث روان کاری سطوح آن ميشود.

موجودی این محصول به اتمام رسیده است!

پیشنهاد محصول

کالا های مرتبط