فیبر و فنر واتر پمپ مدل Rimi1 مناسب برای پراید بسته 100عددی

معرفی محصول فیبر و فنر واتر پمپ ، قطعه ای است با فنر داخلی که در فاصله بين برينگ ها […]

معرفی محصول
فیبر و فنر واتر پمپ ، قطعه ای است با فنر داخلی که در فاصله بين برينگ ها و پروانه پمپ قرار ميگيرد و وظيفه آن اين است که از ورود سيال به داخل برينگ ها و شفت جلوگيری ميکند.
آب بند های مکانيکی يکی از مهم ترين قطعه های پمپ می باشند و جزء مهم ترين قطعاته صنعتی هستند که از آن ها برای جلوگيری از نشت مايعات ، گاز ها و ذررات معلق و… به بيرون يا داخل از سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد.
سيل های مکانيکی شامل دوسطح صاف هستند که يکی از اين ستون ثابت و روی کاسه پمپ قرار ميگيرد و ديگری متحرک است که بر روی محور گردش پمپ جا ميگيرد.
کارکردسيل ها در شرايط خشک منجربه آسيب ديدگی سطوح آن می شود. فشار محصول پمپ شونده و نيروی موئينگی لايه ی نازکی از مايع را بر روی سطوح سيل ها قرار می دهد که باعث روان کاری سطوح آن ميشود.

کالا های مرتبط