فر کننده مو لیمکس مدل LM-2626

معرفی محصول محصول معرفی شده فرکننده مو لیمکس مدل LM-2626 می باشد. گستره دمای آن تا 160 درجه سانتیگراد می […]

معرفی محصول
محصول معرفی شده فرکننده مو لیمکس مدل LM-2626 می باشد. گستره دمای آن تا 160 درجه سانتیگراد می باشد . این محصول به بابلیس ​مسافرتی در عرف بازار هم معروف می باشد .

کالا های مرتبط