شمع خودرو بوش مدل DP1

معرفی محصول در متریال ساخت این شمع هم در الکترود مثبت و هم در الکترود منفی این شمع از فلز […]

جهت مشاهده قیمت مجددا صفحه را رفرش نمایید.

معرفی محصول
در متریال ساخت این شمع هم در الکترود مثبت و هم در الکترود منفی این شمع از فلز پلاتینیوم استفاده شده ومیزان گپ یا همان فیلر این محصول برابر است با ۰٫۸ میلی متر می باشد.
برای تعویض این شمع باید با آچار مخصوص ستاره ای سایز ۱۴ استفاده گردد.

جهت مشاهده قیمت مجددا صفحه را رفرش نمایید.

کالا های مرتبط